↻ Powrót do wyszukiwania
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
publiczna
Adres ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn
REGON 511036689
Telefon 895335280
Email sosw_olsztyn@poczta.onet.pl
Organ prowadzący M. Olsztyn
Organ rejestrujący
Składowe jednostki
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Lekkim
Typ Przedszkole
publiczna
Adres ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn
REGON 519565252
Telefon
Email
Organ prowadzący M. Olsztyn
Organ rejestrujący
Przedszkole Miejskie nr 18 Specjalne dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym oraz dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi
Typ Przedszkole
publiczna
Adres ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 56a, 10-577 Olsztyn
REGON 280326747
Telefon
Email
Organ prowadzący M. Olsztyn
Organ rejestrujący
Szkoła Podstawowa nr 28 Specjalna dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym
Typ Szkoła podstawowa
publiczna
Adres ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 56a, 10-450 Olsztyn
REGON 519565281
Telefon
Email
Organ prowadzący M. Olsztyn
Organ rejestrujący
Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Lekkim
Typ Szkoła podstawowa
publiczna
Adres ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn
REGON 519565246
Telefon
Email
Organ prowadzący M. Olsztyn
Organ rejestrujący
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
publiczna
Adres ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 56a, 10-450 Olsztyn
REGON 519631977
Telefon
Email
Organ prowadzący M. Olsztyn
Organ rejestrujący
Geolokalizacja:
 
ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
10-450 Olsztyn